64 m2 - 154 m2 Số 17 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chưa công bố
Đa dạng Nguyễn Xiển, Hà Nội
Ưu đãi nhất
Đa dạng Nguyễn Xiển, Hà Nội
Tốt nhất
Đa dạng 727 Tam Trinh, Hà Nội
Ưu đãi nhất
Đa dạng Mỹ Đình - Hà Nội
Ưu đãi nhất
Đa dạng Bắc Cổ Nhuế – Chèm, Hà Nội
Ưu đãi nhất
60m2 - 131m2 Số 30 Trần Hữu Dực, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Từ 29 - 32 triệu/m2