Khu nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi mang hơi thở mới cho nền kinh tế

Quảng Ngãi là một tình Miền Trung có nền kinh tế chậm phát triển. Khi siêu Dự án FLC Quảng Ngãi ra mắt hứa hẹn mang đến một mới thở hoàn toàn mới cho địa phương. TRƯỚC DỰ ÁN FLC KINH TẾ QUẢNG NGÃI PHÁT TRIỂN THẾ NÀO? Trước khi...