UPDATE: Tiến độ thi công dự án The Eden Rose Thanh Liệt

Tiến độ thi công của bất cứ dự án nào đều là vấn đề được khách hàng cùng các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu, và nếu bạn đang cần những hình ảnh thực tế về tiến độ của The Eden Rose Thanh Liệt hãy xem những bức ảnh đưới đây.

Một số hình ảnh tại dự án The Eden Rose Thanh Liệt

Phối cảnh dự án the Eden Rose

Phối cảnh dự án the Eden Rose

Mặt bằng san lấp, xây dựng hệ thống đường nội khu The Eden Rose

Mặt bằng san lấp, xây dựng hệ thống đường nội khu The Eden Rose

Hệ thống cống thoát và mố cọc được hoàn thiện

Hệ thống cống thoát và mố cọc được hoàn thiện

Hồ điều hòa trong công viên nội khi đã kè bờ

Hồ điều hòa trong công viên nội khi đã kè bờ

Cây xanh được trồng đã lên mầm

Cây xanh được trồng đã lên mầm