Báo cáo tiến độ công trường dự án Athena Tây Nam Kim Giang

ATHENA TÂY NAM KIM GIANG Cho đến thời điểm này các phân khu HH01, TT3, TT4, TT7, TT1 đang được chủ đầu tư giải phóng mặt bằng và bắt đầu triển khai đào móng. Dự kiến đến tháng 12/2018 bắt đầu ký hợp đồng mua bán cho các căn hộ đã ký quỹ giai đoạn 1.

Hình ảnh Phân Khu HH01

Hình ảnh Phân Khu HH01

Hình ảnh Phân Khu TT3 – TT4

Hình ảnh Phân Khu TT3 – TT4

Hình ảnh Phân Khu TT3 – TT4

Hình ảnh Phân Khu TT3 – TT4