Tiến độ thi công dự án Iris Garden Tháng 9.2018

IRIS GARDEN Hiện tại tiến độ dự án đang xây dựng rất tốt.

Tiến độ thi công dự án Iris Garden Tháng 9.2018

Tiến độ thi công dự án Iris Garden Tháng 9.2018

Tiến độ thi công dự án Iris Garden Tháng 9.2018

Tiến độ thi công dự án Iris Garden Tháng 9.2018